Consells de Seguretat

Seguretat Obligatòria.

Cantimplores de seguretat

Distància de 1.5 metres entre tiradors

No entrar en establiments

Sempre que es porta un arma

Protectors per a les oïdes

No fumar

No portar begudes alcoholiques

Guardar distància de seguretat amb públic

Avisar de les mesures acústiques

Com netejar un trabuc